Våra Profiler

Drogfrihet

Alla barn har rätt att växa upp utan droger. Alla medlemmar och ledare i JUNIS säger nej till alkohol, narkotika och andra gifter som man blir berusad av.

Demokrati

I JUNIS är medlemmarna med och bestämmer.

Mänsklig miljö

Vi sysslar mest med miljön närmast runt oss – i naturen. Mänsklig miljö är allt vi har omkring oss.

Internationell solidaritet

Vi tycker att det är viktigt att man behandlar varandra på ett bra sätt, i familjen, föreningen, landet och världen.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00