Historia

År 1879 kom IOGT-rörelsen till Sverige från Amerika.

Snart startade det föreningar i hela landet. Redan 1883 bildades
det en IOGT-loge i Skillingaryd. Dess verksamhet är inte känd mer än att ett charter med grundarnas namn finns bevarat.

1892 bildades det en NGTO-loge i Vaggeryd. Medlemmar i den föreningen
försökte flera gånger att starta en förening grannsamhället Skillingaryd.
Först mot slutet av 1896 lyckades man.
Den 1 december – på kung Oscar ii namnsdag – bildades logen 745 Oscar av IOGT.
En relativt måttlig verksamhet torde den första tiden ha noterat.
Inga protokoll har återfunnits från åren fram till 1902. Det är blott chartrat med
det 12 medlemmar namn som startade logen vi idag har kvar som bevis på startdagen.
Man hade regelbundna möten. Startade läsecirkel och bibliotek.

Redan under 1903 var man mogen att bygga en egen lokal. Den som ännu idag står vid
Kaffegatan stod färdig på nyåret 1904. Verksamheten tog ytligare fart.
Man startade musikkår som for vida omkring och underhöll. Både ungdomsloge och barntempel startades. Sedan gick det upp och ner under många år. Inga stora framgångar och heller inga bottennapp. Efter andravärldskriget var dock botten nära. Förslag om nerläggning -spika igen dörren, som någon sagt”. I början av 1950-talet kom dock en ändring. En nybliven medlem med alkoholproblem föreslog att annonsera efter medlemmar.
Det kom 9 nya som svar på annonsen. Sedan följde en av 745 Oscars framgångsrikaste år
med mer en 150 medlemmar och ofta över 100 på månadsmöten. 1959 inköpte man Berghem vid Åsafors och som drevs som friluftsgård med tidvis mycket livlig verksamhet. Berghem är numera sålt.

Verksamheten drivs nu i IOGT-NTO-lokalen med möten, studieverksamhet och famedans bland annat.
Denna lokal som 1980 genomgick en mycket omfattande om och tillbyggnad för en kostnad av ca 700 000 kronor
och var en ideell insats av stora mått är idag äter aktuell för en renovering och tillbyggnad.
I hundra år kan vi via protokoll följa nykterhetsrörelsen i Skillingaryd.
Blir det hundra år till? Du kanske kan medverka.

Trots svårigheter att bilda en loge i Skillingaryd för drygt ett år sedan så kom logen Oscar till stånd inte minst genom benäget bistånd från Vaggeryd. Logen instiftades på Oscardagen den 1 december 1896. Enligt Valle Lemke så hade kung Oscar samma år bevisat Skillingaryds skjutfält, så anledningen till namnet är säkerligen två.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00